زندگی نامه ی شهید نورالله عباسی

زندگی نامه ی شهید نورالله عباسی

مشخصات شهيد نوراله عباسي :

شهيد:نوراله عباسي

نام پدر :اسداله

تاريخ تولد :1334

شهرستان چادگان

محل شهادت :منطقه ي عملياتي والفجر4

تاريخ شهادت :8/8/1362

زندگي نامه شهيد :

شهيدنوراله عباسي درخانواده اي مذهبي درشهر چادگان ديده به جهان گشود .دوران تحصيلي رابااخذ ديپلم رياضي باموفقيت به پايان رسانيد .دوران خدمت سربازي رابه عنوان سپاهي دانش درروستاهاي تفرش سپري نمود وپس ازآن به استخدام آموزش وپرورش منطقه ي چادگان در آمد پس ازشروع جنگ چندين مرتبه به جبهه اعزام شد وسرانجام درتاريخ 8/8/1362 كه مصادف باروز عاشورا بود درعمليات والفجر 4 به شهادت رسيد .

قسمتي از وصيت نامه شهيد نوراله عباسي :

شمااگر مي خواهيدسعادت دنياوآخرت هردو را داشته باشيد .متوسل به اهل بيت عصمت وطهارت (ع) بشويد ودرتقويت ايمان خودوتربيت صحيح افراد خانواده بكوشيد تاباتحول (دادن )افراد متعهد ومكتبي وباايمان جامعه اسلامي راياري نموده وامام راياري كنيد .